„Описторхоза - масово и опасно заболяване“

 

 

Интервю с проф. д-р Ашот Хачатрян, д.м.н., за паразитите „описторхи“, метили в черния дроб и панкреаса, предизвикващи заболяването „описторхоза“, основна причина за много хронични заболявания. Изключително разпространено заболяване, много трудно за диагностициране.

« назад