Йонизатори за жива алкална вода

Подреди по:

Ползи от пиене на алкална йонизирана вода

 

Водата играе изключително важна роля в живота на човека, затова трябва да се пие не само чиста, но и полезна за здравето вода. Параметрите на преминалата през нашите йонизатори вода са максимално приближени към вътрешната среда в организма на човека.

Както е известно, организмът на човека се състои средно от 80% вода. Всички биохимични процеси в организма ни стават във водна среда.

Водата има определени характеристики, които определят свойствата й.

рН

Съотношението на киселината и основата в разтворите се нарича киселинно-алкален баланс. Той се характеризира с показателя рН, който показва броя на водородните атоми в разтвора. Когато рН е равно на 7.0, средата е неутрална. Колкото е по-голямо количеството на водородните йони, толкова е по-ниско нивото на рН и средата е по-киселинна (от 6,9 до 0). Алкалната среда съдържа малко водородни йони и има високо ниво на рН (от 7,1 до 14,0).

рН НА ОРГАНИЗМА

Вътрешните течности на организма ни имат определено рН. Така слюнката, жлъчната течност, панкреатичният сок, тънките черва имат алкална реакция. Стомахът има киселинна, а дебелото черво слабо киселинна реакция. Най-стабилната величина е рН на кръвта. Този показател може да се променя в диапазона 7,3 — 7,42, т.е. по принцип сме алкални.

ОКИСЛИТЕЛНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ВОДАТА /ОВП/

Основните процеси, които осигуряват функционирането на организма, са окислително-възстановителните реакции, т.е. реакциите, свързани с предаването или присъединяването на електроните. Енергията, която се отделя при тези реакции се използва за поддържането на хомеостазата (функционирането на организма).

ОВП на питейната вода е в диапазона от +200 до +500 мВ. ОВП на вътрешната среда на човешкия организъм винаги е по-малък от нула и варира от —70 до —100 мВ.

ПОВЪРХНОСТНО НАПРЕЖЕНИЕ НА ВОДАТА /ПН/

Повърхностното напрежение определя силата на сцепление на молекулите на течността, както и формата на повърхността й на границата с въздуха. ПН на питейната вода е 73 дин/см, а ПН на клетъчната вода в организма ни е 45 дин/см. Поради тази причина, при пиене на обикновена вода организмът изразходва огромно количество енергия, за да намали ПН, за да може тя да проникне в клетките.

ПОЛЗИ ОТ ПИЕНЕ НА ЙОНИЗИРАНА ВОДА

При пиене на обикновена питейна вода, организмът изразходва огромно количество енергия, за да намали ПН. Водата е положително заредена и при проникване в тъканите тя отнема отрицателните електрони от клетките и тъканите. В резултат на това, клетките постепенно губят електрическия си заряд, биологичните структури на организма се подлагат на окислително разрушаване, организмът се износва и остарява.

Когато водата преминава през нашите йонизатори, повърхностното й напрежение намалява, и тя се сдобива с алкални свойства и отрицателен ОВП, т.е. тя придобива възстановителни, антиоксидантни свойства. Водата с такива характеристики лесно прониква в клетките, без организмът да изразходва излишна енергия и не отнема, а дава електрони, като по този начин зарежда организма и спомага за поддържането на алкалния баланс. Освен това, като дава електрони, тя неутрализира свободните радикали.

ВИЕ ПИЕТЕ ЙОНИЗИРАНА ВОДА И ТЯ ПОДОБРЯВА ЗДРАВОСЛОВНОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ, ПОДМЛАДЯВА ВИ И ВИ ПРЕДПАЗВА ОТ РАЗЛИЧНИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.


Нови продукти