Връзка на инфекциите на пикочните пътища при жени с бактериална вагиноза

Тази статия е частичен превод на статията Association of Urinary Tract Infection in Women with Bacterial Vaginosis, която можете да прочетете в оригинал тук https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2840952/.

A H Sumati и N K Saritha

Бактериалната вагиноза е най-разпространената вагинална инфекция. Разпространението й варира от 10% до 65%. Тя се свързва предимно с болестите, предавани по полов път. Повечето сериозни акушеро-гинекологични усложнения са свързани с бактериалната вагиноза. Акушеро-гинекологичните усложнения включват преждевременно раждане, преждевременно изтичане на водите, хориоамнионит и ендометрит.[1] Инфекциите на пикочните пътища са много разпространени, което води до над 7 милиона амбулаторни посещения всяка година[2]; две трети от пациентите са жени.[3] Най-важните усложнения, свързани с инфекциите на пикочните пътища, са пиелонефрит, сепсис и преждевременно раждане. При лечението на жени с инфекции на пикочните пътища трябва да се провежда лечение и на инфекциите на половите пътища.

………………………………………………

За това изследване бяха избрани общо 174 жени (82 бременни и 92 небременни) с оплаквания, свързани с вагиналните секрети и посещаващи акушеро-гинекологични клиники. След обяснение на начина на провеждане на изследването всички пациентки дадоха информирано съгласие за участие. Бяха регистрирани подробни демографски характеристики и клинична история. От всяка пациентка бяха взети проби от средна порция урина и вагинални намазки. Жените, които са страдали от какъвто и да било вид полово предавани болести или други вагинални инфекции, както и жените, които се лекуват от вагинални инфекции и използващи диафрагми, интимни душове и спермициди, бяха изключени от изследването. Всяка жена беше подложена на изследване на таза. Беше направена оценка на пробите на pH на секретите от страничните стени на вагината, след което беше приготвен влажен препарат с физиологичен разтвор и извършен тест за неприятна миризма (с амини) с 10% разтвор калиев хидроксид. Диагнозата за бактериална вагиноза се поставяше, когато имаше 3 от 4 критерия на Амсел: хомогенен бял вагинален секрет, вагинално pH > 4,5, миризма на риба от вагиналните течности при смесване с 10% калиев хидроксид и наличие на ключови клетки при най-малко 20% от епителните клетки във влажния препарат с физиологичен разтвор. Инфекциите на пикочните пътища се диагностицираха чрез растеж на най-малко 100 000 колонообразуващи единици на пикочния патоген на милилитър в културата на средната порция урина. Пробите, съдържащи висок брой колонии с повече от един вид бактерии при асимптоматичните пациентки се смятаха за инфекция. След това всички инфекции се лекуваха с подходящи антибиотици. Връзката (рискът) на инфекциите на пикочните пътища се оценяваше чрез изчисляване на относителния риск с 95% доверителен интервал.

Общо 119 (68,39%) от 174 жени имаха бактериална вагиноза, а при 58 пациентки имаше инфекция на пикочните пътища. От общо 119 жени с бактериална вагиноза, 55 (46,21%) бяха бременни и 64 (53,78%) не бяха бременни. От общо 55 бременни жени с бактериална вагиноза, 26 (42,27%) имаха инфекция на пикочните пътища, а 29 (52,72%) нямаха. От общо 64 небременни жени с бактериална вагиноза, само 32 (50%) имаха инфекция на пикочните пътища (OR, 13,75) [Таблица 1].

След вземане под внимание на това, че едните жени бяха бременни, а други не, се стигна до заключението, че пациентките с бактериална вагиноза са изложени на риск от инфекция на пикочните пътища, който е 13,75 пъти по-висок от този, на който са изложени жените, които нямат бактериална вагиноза. Нашето изследване показва, че жените с бактериална вагиноза са изложени на значително по-голям риск от инфекции на пикочните пътища, като коефициентът на относителния риск е 13,75.

Таблица 1

……………………………………….

Коефициент на риска на Мантел-Хеншъл = 13,75

Хилербранд и др.[5] е изследвал 503 бременни жени в крос-секционно проучване от гледна точка на инфекциите на пикочните пътища и бактериалната вагиноза, които са идвали за първоначален преглед. Резултатите от това изследване показват, че 13,6% от 140 жени, страдащи от бактериална вагиноза, са имали и инфекции на пикочните пътища, като само 6,6% от 363 жени без бактериална вагиноза са имали инфекции на пикочните пътища. Те стигнаха до заключението, че бактериалната вагиноза по време на бременността увеличава риска от инфекции на пикочните пътища. Мериъм Афрахтех и др. [6] е изследвала 67 пациентки с инфекции на пикочните пътища в изследване от типа „случай-контрол” и ги е сравнила със 67 здрави жени. За бактериална вагиноза се съобщаваше при 40,3% и 62,7% в контролната и изследваната група съответно.

Връзката на бактериалната вагиноза с инфекциите на пикочните пътища (и обратно) вероятно започва с повишаване на pH на вагината поради намаляване на вагиналните лактобацили, произвеждащи лактат и водороден пероксид. Нормалната вагинална микрофлора може да бъде заменена от предимно анаеробна флора.[5] Честите полови актове, които са свързани и с двете инфекции, също могат да допринесат за този феномен.[1] Причините за колонизацията на грам-отрицателните бактерии около уретрата не са известни, но изглежда, че масажът на уретрата по време на половия акт спомага за това. Освен това, изглежда, че близостта на уретрата до ануса, късите размери на женската уретра, местоположението й под срамните устни, както и топлата и влажна среда на перинеума играят решаваща роля в това.

…………………………………………..

 

REFERENCES

1. Harmanli OH, Cheng G, Nyirjesy P, Chatwani A, Gaughan JP. Urinary tract infections in women with bacterial vaginosis. Obstet Gynecol. 2000;95:710–2. [PubMed] [Google Scholar]

2. Braunwald G, Fanci AS, Kasper DL, et al. Harrisons principle of Internal Medcine. 15th ed. Newyork: McGraw-Hill; 2001. p. 1620. [Google Scholar]

3. Mandell GL, Bennettes JE, Dolin R. Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2000. p. 780. [Google Scholar]

4. Hootan TM, Fihn SD, Johnson C, Roberts PL, Stamm WE. Association between bacterial vaginosis and acute cystitis in women using diaphragms. Arch Intern Med. 1989;149:1932–6. [PubMed] [Google Scholar]

5. Hillerbrand L, Harmanli OH, Whiteman V. Urinary tract infections in pregnant women with bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol. 2002;186:916–7. [PubMed] [Google Scholar]

6. Afrakhtech M, Mahdavi A. Bacterial vaginosis and urinary tract infection J. Obstet Gynecol India. 2007;57:513–6. [Google Scholar]

« назад