Скритият живот на клетката

Скритият живот на клетката - един филм като научна фантастика.

Необходими са 120 трилиона клетки, за да бъде създаден човека, като всяка една от тези клетки е различна. Клетките са фундаментални единици на живота. Изграждат нашия мозък, мускулите, органите, всяка част от тялото ни. Съвременните открития позволяват на учените да наблюдават вътрешността на клетката, да виждат отделните й части и взаимодействието им. Всяка една от тях е уникална сама за себе си, тя постоянно се изгражда, променя, оформя и подсилва. Клетките са удивителни микромашини, които поддържат тялото ни в добро състояние. Всяка от тях има план, който трябва да изпълни, а този план е закодиран дълбоко в ядрото – ДНК. В ДНК има закодирани над 20 000 инструкции към клетките, които казват на клетките кога и какво да правят, как да организират не само себе си, но и целият ни организъм. 

« назад