Филми и видео

Ние сме дълбоко убедени, че знанията за нашето тяло, за Природата като велик творец, за малко известни научни открития и др. ще ви даде увереността, че приближаването на нашия организъм към Природата е най-добрият начин да се освободим от хроничните заболявания, да възстановим здравето си и да го паддържаме в добро състояние. За тази цел, ние сме организирали образователна програма - научно-популярни филми на здравословна тематика, които ще ви дадат много нови знания и от там увереност, че може да се решават и най-тежките здравословни проблеми по алтернативен път.

Приятно гледане!