Саида - Казахстан, ученичка

Саида, Казахстан, ученичка, 11 години - облекчаване на дишането при бронхиална астма. Програмата на проф. Ашот Хачатрян преминава цялото й семейство

« назад