Гаранция

Гаранционно обслужване имат онези стоки, в чието описание е посочено изрично това. В описанието ще намерите също и срока на гаранционното обслужване.

« назад