Лични данни

  • Регистрирайки се в сайта www.medbio-bg.eu, клиентът трябва да предостави част от личните си данни, необходими за изпълнение на поръчката.
  • Данните, които клиента предоставя на www.medbio-bg.eu: име, град, адрес, телефон и електронна поща.
  • www.medbio-bg.eu няма за цел да иска данни, които са защитени от Закона за Защита на Личните Данни. www.medbio-bg.eu поема задължението, че предоставените лични данни, няма да бъдат публично обявявани или предоставяни на трети лица. www.medbio-bg.eu гарантира, че личните контакти на клиентите няма да бъдат използвани за злоупотреба или нежелани съобщения, които са извън дейността на търговеца. www.medbio-bg.eu носи отговорност пред закона за използване на личната информация на своите клиенти.
  • Потребителите не са длъжни да предоставят лична информация, но в такъв случай при поръчки от дистанционни разстояние, www.medbio-bg.eu не сключва договор с потребителя и не носи отговорност за неустойки.
« назад