НОВОСТИЗА НАСЦЕНОРАЗПИСВИДЕОКОНТАКТИАРХИВ НОВОСТИ
... Усмихвайте се!.

Усмивката е свързана не само с мимическата мускулатура, но и с душата, характера, настроението и мисълта на човека. Усмихвайте се непрестанно! Нека усмивката не слиза от лицето ви. Давайте преднина на поводите, които предизвикват усмивка, защото тя не трябва да бъде механична гримаса. Устройвайте живота си така, че той да ви носи удоволствие и спокойствие, които естествено предизвикват усмивка.

Биорезонансна диагностика

Енерго-информационната медицина се основава на представата за цялостността на организма, тоест необходимо е да се отчита при диагностицирането и лечението взаимовръзките между органите и системите му.

 

Основа за правилното функциониране на организма са процесите на енерго-информационен обмен. Организмът е сложна саморегулираща се система, притежаваща всичко необходимо за да поддържа своята хомеостаза.

 

Същността на енерго-информационната медицина се състои в активирането на естествените механизми, възстановяващи и поддържащи здравословното състояние.

Електроакупунктурната диагностика по метода на Р.Фол (ЕАДФ) представлява един от най-широко разпространените методи за електропунктурна диагностика.

Методът на Р.Фол е  диагностичен метод, основан на коррелацията между измененията на електропроводните свойства на точеките на измерване по Р.Фол и функционото состояние на съответстващите им органи и системи на организма.

 

Началото на метода датира от 1953 година, когато Р.Фол, съвместно с инженер Ф.Вернер, започва да разработва нови методи за електроакупунктурна диагностика и терапия. След повече от 40 години клинични испитания Р.Фол и последователите му формулират следните възможности на разработеният от тях метод:

Благодарение на откриването на информационно – функционални взаимовръзки  между биологично-активните точки (БАТ), биологично-активните зони (БАЗ) на кожата  и вътрешните органи и тъканни системи е възможно да се определи състоянието на последните и да се проведе функционална и топична диагностика; с помоща на ЕАДФ може да се разплетат неясни , клинически сложни случаи, провеждайки допълнителна диференциална диагноза; ЕАДФ позволява ранна диагностика на различни предпатологични нарушение във взаимосвързаните с БАТ органи и тъканни системи в предклиничния етап от развитието на болестите, когато симптомите им или са твърде слабо изразени или въобще липсват; ЕАДФ позволява да се открият скрити или латентни огнища на инфекция и да се определи влиянието им върху имунната реактивност на организма; благодарение на откритият от Р.Фол през 1954г феномен „тестиране на медикаменти„ става възможно с помоща на тестиране на различни вирусни, бактериални и други инфекциозни агенти да се определи етиологичния фактор за дадена болест; ЕАДФ позволява да се осъществи индивидуален подбор на хомеопатични и алопатични медикаменти без да е необходимо въвеждането им в организма, а също така и да се тестват хранителни продукти, козметични средства , зъботехнически материали и др.; ЕАДФ позволява също и да се определи степента на негативно въздействие върху конкретния човек на различни патологични агенти, пестициди, хербициди, радионуклеиди и др., които не могат да се обективизират все още със съществуващите клинико-лабораторни методи на изследване; ЕАДФ позволява да се предвиди ефективността на всеки един лечебен метод , както и да се определи адекватността на прилагането му в конкретния случай.